• 1/3

G1铜柱螺丝组装套件(Zl011)

二维码
微信扫一扫咨询
产品详情

G1铜柱螺丝组装套件(Zl011)


产品概述


用于板与板之间固定连接使用,建议一块板子配一套。配置包括螺母*4,阴阳铜柱*4,螺丝*4,双通钢柱*4,合计16件。


           铜柱螺丝组装套件
连接示意图


摄像头模组
本文链接:http://www.wasintek.com/h-pd-76.html


相关产品: